Hypotheekvormen

Kies een hypotheek die bij u past

Voor de aankoop van een huis zijn er een aantal zaken verandert. Zo is de rente bij de aankoop van een nieuw huis alleen nog maar aftrekbaar bij de annuïteiten en lineaire hypotheek. Indien u een huis heeft gekocht voor 31 december 2012 gelden deze regels niet. Voor hypotheken die afgesloten zijn voor deze datum geldt een overgangsrecht. De hypotheek kan in deze vorm blijven bestaan.
Wij geven u een overzicht van alle vormen van hypotheken.

Aflossingsvrije hypotheek
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande aflossingsvrije hypotheek. Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente. Aflossing van de lening gebeurt in principe ineens aan het eind van de looptijd van de hypotheek of als het onderpand wordt verkocht. Vergeleken met andere hypotheekvormen hebt u bij de aflossingsvrije hypotheek de laagste netto maandlasten.
Annuïteiten hypotheek
Bij een annuïteiten hypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag. In de beginjaren betaalt u hoofdzakelijk rente en weinig aflossing. Later is dat omgekeerd. Hierdoor zal de netto hypotheeklast geleidelijk stijgen, doordat de aftrekbare rente steeds kleiner wordt. Omdat de eerste jaren weinig wordt afgelost daalt de hypotheekschuld in het begin slechts langzaam.
Bankspaar Hypotheek
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande Bankspaar hypotheek. Sinds 01 januari 2008 t/m 31-12-2012 ook wel bekend als “Spaarrekening Eigen Woning (SEW). De Bankspaarhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een geblokkeerde en belastingvrije. Maandelijks wordt een rente vergoedt over het spaarkapitaal gelijk aan het rentepercentage over de hypotheek. Zo spaart u op de einddatum gegarandeerd het gehele leningsbedrag bij elkaar, om daarmee op de einddatum ineens de gehele hypotheek af te lossen.
Beleggingshypotheek
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande beleggingshypotheek. Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een beleggingsrekening. Met de opbrengst van deze beleggingsrekening wordt op de einddatum van de hypotheek de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk ingelost. Met deze hypotheekvorm loopt u het risico op de einddatum een restschuld over te houden, doordat de opbrengst van de beleggingsrekening onvoldoende is om de hypotheekschuld daarmee volledig te kunnen voldoen.
Krediet hypotheek
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande krediet hypotheek. Net als bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over het opgenomen saldo. Aflossen is niet verplicht, maar mag altijd boetevrij. Afgeloste bedragen zijn weer opneembaar totdat de afgesproken (krediet)limiet (meestal een maximum van 85% van de marktwaarde) is bereikt. De rente van een krediethypotheek is altijd variabel.
Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek lost u elke maand een vast bedrag af. Kiest u voor een looptijd van 30 jaar (=360 maanden), dan lost u elke maand 1/360 deel af. Over het gedeelte wat nog niet is afgelost betaalt u elke maand rente. Hierdoor gaat de maandlast steeds met hetzelfde (=lineair) bedrag omlaag. In het begin levert dit de hoogste maandlast op in vergelijking met alle overige hypotheekvormen. Op het eind is dat precies het omgekeerde.
Leven hypotheek (hybride)
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande leven (hybride) hypotheek. Een levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een verpande levensverzekering. Binnen deze levensverzekering kan jaarlijks gekozen worden om te beleggen of te sparen of een combinatie van beide. Verder is het mogelijk een kapitaal bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid meet te verzekeren. Net als bij de beleggingshypotheek loopt u het risico op de einddatum een restschuld over te houden, doordat de opbrengst van de beleggingen binnen deze verzekering onvoldoende is om de hypotheekschuld daarmee volledig te kunnen voldoen.
Leven hypotheek (universal life)
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande leven (universal) hypotheek. Een levenhypotheek (universal life) is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een verpande levensverzekering. Binnen deze levensverzekering kan uitsluitend gekozen worden om te beleggen. Bij een universal life verzekering wordt met de gehele premie (aandelen)fondsen aangekocht. Uit de opgebouwde waarde worden maandelijks alle kosten (premie overlijdensrisicoverzekering, kosten beleggen, kosten verzekeraar, kosten bemiddelaar) onttrokken. Net als bij de beleggingshypotheek loopt u het risico op de einddatum een restschuld over te houden, doordat de opbrengst van de beleggingen binnen deze verzekering onvoldoende is om de hypotheekschuld daarmee volledig te kunnen voldoen.
Leven hypotheek (traditioneel)
Enkel fiscaal aftrekbaar voor een reeds op 31-12-2012 bestaande leven (traditioneel) hypotheek. Een levenhypotheek (traditioneel) is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een verpande levensverzekering. De verzekeraar garandeert een minimaal rendement (2013 3%) op basis van het rendement op obligaties of het eigen bedrijfsrendement. Dit systeem is ook wel bekend als “winstbijschrijving”. Enerzijds ligt de premie hoger dan bij de overige levenhypotheken, anderzijds is de kans op een restschuld zeer gering.