Kan ik een huis kopen?

Je wilt graag een huis kopen. Maar kan dat ook in jouw situatie? Er zijn een aantal factoren die de hoogte van je hypotheek bepalen. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

1. Inkomen

Om je maximale hypotheek te berekenen, wordt er naar je bruto jaarinkomen gekeken. Hierbij wordt je inkomen getoetst om te bepalen welk percentage hiervan je maximaal aan hypotheeklasten mag besteden.

Meestal mag je hypotheek maximaal 4,25 keer je bruto jaarinkomen zijn.

Hypotheek berekenen

2. Wel of geen vast contract?

Als je in vaste loondienst bent, geeft dat hypotheekverstrekkers een stukje zekerheid dat jij in principe ook in de toekomst voldoende verdient om de hypotheek te betalen.

Met een vast contract mag je het structurele bruto jaarsalaris gebruiken om je maximale hypotheek te berekenen. Eventuele bonussen mogen hierbij niet meegenomen worden.

Hypotheek zonder vast contract

Ook zonder vast contract is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Dan kun je bij je werkgever om een intentieverklaring vragen. Daarin staat dat je werkgever de intentie heeft om je in de toekomst een vast contract aan te bieden.

Met een intentieverklaring nemen we je huidige inkomen mee voor de berekening van jouw maximale hypotheek.

3. Zelfstandig ondernemer

Omdat je als zzp’er vaak een flexibel inkomen hebt, werkt het net even wat anders. Geldverstrekkers kijken naar je gemiddelde inkomen over de laatste 3 (kalender)jaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit een dienstverband en zelfstandig ondernemerschap.

Daarom is het als startende ondernemer ook mogelijk om onder bepaalde voorwaarden een hypotheek af te sluiten.
Wel moet je in de meeste gevallen minimaal één boekjaar aan jaarcijfers hebben en een onderbouwde prognose kunnen geven voor volgend jaar.

4. Leningen en kredieten

Alle leningen van meer dan €250,- en met een looptijd langer dan een maand worden geregistreerd bij het BKR. Denk bijvoorbeeld aan een telefoonabonnement, een creditcard, een private-lease contract en rood staan op je betaalrekening. Dit soort zaken neemt een hypotheekverstrekker mee bij het bepalen van de hoogte van je hypotheek.

5. Studieschuld

Een studieschuld weegt minder zwaar mee dan andere schulden. Al heeft dit wel invloed op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen.

Vanaf januari 2024 wordt bij het afsluiten van een hypotheek niet meer gekeken naar de oorspronkelijke studieschuld, maar naar de actuele studieschuld.