Inkomen

Inkomensverzekering, voor iedereen van belang

Ook het dagelijks inkomen kan bedreigt worden door onverwachte gebeurtenissen: ziekte en ongeval kan het werken geheel of gedeeltelijk aantasten, wat eventueel kan leiden tot werkloosheid. In alle gevallen is er sprake van inkomensverlies voor een korte of langere periode gedurende het arbeidzaam gedeelte van het leven. Hiertegen kan men zich verzekeren met de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de woonlastenverzekering (arbeidsongeschiktheids- en de werkloosheiddekking). De ongevallenverzekering voorziet in een eenmalige uitkering bij gehele of blijvende invaliditeit ten gevolgen van een ongeval.  

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandige ondernemers (ZZP of het MKB). De woonlastenverzekering kent twee dekkingen: de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsdekking. Deze verzekering wordt veelal in combinatie met een financiële verplichting (hypotheek of krediet) gesloten. 

Onze specialist informeert u graag over dit product. 

Maak een afspraak